Rozpis práce

Pomocí rozpisu práce mohou jednotliví pracovníci rozepisovat čas strávený v práci na jednotlivé zakázky a jejich části. Spolu se zakázkami mohou zaznamenávat i další vámi požadované údaje, které potřebujete a chcete sledovat. Díky možnosti nastavení systému získáte dokonalý přehled o vykonávaných aktivitách a širokou škálu statistik a porovnání.

Podklad pro mzdy

Z jednotlivých záznamů Rozpisu práce lze snadno vytvořit podklady pro výpočet mzdy jednotlivých pracovníků. Systém sleduje odpracované hodiny a porovnává je s nastaveným fondem pracovní doby, takže každý má okamžitý přehled o tom, kolik hodin potřebuje ještě odpracovat nebo naopak kolik hodin má přesčas. Plnohodnotné podklady pro mzdy lze získat také z agendy Docházka. Výběr agendy pro získání podkladů pro mzdy lze provést v nastavení systému pro každého pracovníka samostatně.

Práce na zakázkách

Díky možnosti evidovat práci na jednotlivé zakázky, budete mít dokonalý přehled o nákladech a jejich struktuře. Pomocí nastavení sazeb snadno zjistíte, kolik Vás zakázka stála z pohledu nákladů na pracovníky.

Přehledy, vyhodnocení, statistiky

Pomocí přehledných tabulek a grafů získáte rychlý přehled o práci na jednotlivých zakázkách a zjistíte, kdo a jak se na té které zakázce podílel. Sledování dalších parametrů vykonávané práce umožňují tzv. Vlastní pole, která si můžete nastavit dle vlastních potřeb a sledovat tak i další potřebné parametry vykonávané práce, které Vám pomohou snadněji a lépe organizovat jednotlivé pracovní procesy. Exporty dat do formátu excel a pdf jsou samozřejmostí. Pro pokročilé podporujeme ve formátu excel i práci s kontingenčními tabulkami včetně mnoha grafů.

Možnosti nastavení a sledování

Celý systém si může přizpůsobit vhodnou volbou nastavení. Pro rozpis práce jsou k dispozici pro vyplnění standardní pole jako je činnost, popis, zakázka (ev. členění zakázky). Kromě těchto polí máte k dispozici ještě dalších osm tzv. vlastních polí, které si můžete nastavit dle vlastních potřeb a sledovat u jednotlivých prací např. posty pracovníků, práci z domu, práci na služební cestě, atd. K jednotlivým polím si můžete nastavit i povinnost jejich vyplňování. Nedílnou součástí nastavení je i možnost pro jednotlivé pracovníky stanovit nákladové a fakturační sazby pro jednotlivé zakázky nebo činnosti.
  • Kontakt
  • Podpora: +420 216 216 216
  • Po–Pá: 9:00–17:00

  • Copyright © 2017 Systemart s.r.o.
  • Česká republika
  • Sledujte nás