OBCHODNÍ PODMÍNKY

Smluvní ujednání pro použití internetové aplikace Výkaz práce.

Před vytvořením uživatelského účtu si pečlivě přečtěte toto smluvní ujednání.

 1. Úvodní ustanovení

  1. Toto smluvní ujednání upravuje podmínky užívání internetové aplikace Výkaz práce na adrese https://vykazprace.cz (dále jen „aplikace“).
  2. Provozovatelem aplikace je společnost Systemart s.r.o., Eliščino nábřeží 298, Hradec Králové 3, PSČ 500 03, IČ 25997203, zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19039 (dále jen „provozovatel“). Další kontaktní údaje, zejména telefonní čísla a emailové adresy na provozovatele jsou uvedeny na webových stránkách provozovatele https://www.vykazprace.cz.
  3. Uživatelem aplikace je každá fyzická nebo právnická osoba, která si vytvoří uživatelský účet (dále jen „uživatel“). Vytvoření uživatelského účtu spočívá v zadání názvu účtu, přihlašovacího jména (e-mailové adresy) a hesla a vyplnění údajů o uživateli, které budou následně použity v aplikaci.
  4. Aplikace je služba sloužící primárně ke sběru a evidenci informací týkajících se převážně pracovních činností, vykonaných jednotlivými uživateli přidanými do účtu aplikace.
 2. Licenční ujednání

  1. Aplikace je ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění jeho pozdějších novelizací (dále jen „Autorský zákon“) autorským dílem. Majetková práva k aplikaci podle Autorského zákona i podle mezinárodních dohod o autorském právu, uzavřených Českou republikou, náleží provozovateli. Tato smlouva neuděluje uživateli žádná oprávnění ve spojení s ochrannými známkami provozovatele.
  2. Provozovatel tímto uděluje uživateli omezenou, osobní, nepřenosnou, nevýhradní licenci k používání aplikace.
 3. Práva a povinnosti uživatelů

  1. Uživatel je oprávněn prostřednictvím internetové aplikace evidovat výkazy práce pracovníků, vést docházku, elektronickou knihu jízd, vystavovat podklady pro fakturaci, mzdy aj. Pořízená data může vyhodnocovat, tisknout, odesílat e-mailem, importovat či exportovat do nebo z aplikace a to v rozsahu, v jakém to aplikace rozsahem svých funkcí umožňuje.
  2. Uživatel se zavazuje neužívat aplikaci žádným způsobem, který by jakkoli narušoval práva provozovatele.
  3. Uživatel nesmí z dokumentů vygenerovaných aplikací odstraňovat nebo měnit jakékoliv ochranné značky, název provozovatele nebo název aplikace.
  4. Provozovatel je oprávněn zamezit užívání aplikace uživateli, o kterém se lze důvodně domnívat, že porušuje toto smluvní ujednání.
  5. Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením uživatelského účtu.
  6. Provozovatel je oprávněn zrušit účet, pokud se na něj uživatel nepřihlásil déle než 6 měsíců.
 4. Úplata za užívání aplikace

  1. Tato aplikace a z ní vyplývající služby jsou zpoplatněny dle ceníku služeb uvedeném na stránkách provozovatele https://www.vykazprace.cz.
  2. Vyúčtování a následná fakturace probíhá vždy zpětně za kalendářní měsíc. Faktura je připravena ke stažení v aplikaci (případně zaslána na uvedený email) na začátku následujícího kalendářního měsíce.
  3. V případě nezaplacení faktury za poskytované služby ve splatnosti může být uživateli pozastaven přístup do aplikace nebo dočasně omezeny služby.
 5. Způsoby platby za používání aplikace

  1. Platbu za používání aplikace je možno provést bankovním převodem na účet poskytovatele, či online platebními metodami. Platební údaje i online platební metody jsou uvedeny ve webové aplikaci.
  2. Pro pohodlí uživatelů umožňuje aplikace předplacení služeb pomocí systému tzv. peněženky. Do této peněženky je možno kdykoliv převést finanční prostředky a tzv. „nabít kredit“. Tyto prostředky budou použity pouze na úhradu faktur za služby (viz. odstavec IV). Při dostatečném kreditu tento systém zajišťuje včasné automatické splacení závazků vůči poskytovateli a předchází omezení služeb uživateli z důvodu nezaplacení faktur.
 6. Záruky

  1. Provozovatel výslovně neposkytuje žádnou záruku na aplikaci. Aplikace se poskytuje tak, jak stojí a leží, bez jakékoli záruky, ať již výslovně uvedené nebo mlčky předpokládané.
  2. Veškerá rizika spojená s užíváním této aplikace nese uživatel. Provozovatel nenese v žádném případě odpovědnost za škodu vzniklou používáním aplikace, ať by byla jakákoli.
  3. Provozovatel nenese odpovědnost za soulad náležitostí vygenerovaných dokladů s platnými a účinnými právními normami a je pouze na uživateli, aby se ujistil o jejich úplnosti a bezchybnosti.
 7. Ochrana osobních údajů

  1. Informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů provozovatelem, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů provozovatelem jsou k dispozici na webových stránkách provozovatele http://www.vykazprace.cz/zpracovani-osobnich-udaju/.
 8. Závěrečné ustanovení

  1. Vytvořením uživatelského účtu dochází ke vzniku smlouvy mezi provozovatelem a uživatelem. Smluvní ujednání se uzavírá na dobu neurčitou a zaniká zrušením účtu uživatele. Obsah smlouvy tvoří toto smluvní ujednání. Vytvořením uživatelského účtu souhlasí uživatel s tímto smluvním ujednáním.
  2. Toto smluvní ujednání může být provozovatelem jednostranně měněno, a to vždy s účinností k uplynutí 14 denní lhůty ode dne zveřejnění oznámení o změně smluvního ujednání na stránkách provozovatele http://www.vykazprace.cz/obchodni-podminky/.
  3. Podle takto změněného smluvního ujednání se řídí i právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti nového smluvního ujednání, avšak vznik práv a povinností, ke kterým došlo přede dnem nabytí účinnosti změn smluvního ujednání, se posuzují podle dosavadního smluvního ujednání.
  4. Pro případ řešení sporů mezi provozovatelem a uživatelem platí, že se provozovatel s uživatelem dle § 89a občanského soudního řádu dohodli na místní příslušnosti soudu prvního stupně takto: Pokud bude věcně příslušným k projednání sporu okresní soud, bude spor mezi stranami rozhodovat Městský soud v Hradci Králové. Pokud bude věcně příslušným k projednání sporu krajský soud, bude spor mezi stranami rozhodovat Krajský soud v Hradci Králové.
  5. Toto smluvní ujednání je platné od 1. 1. 2013.
 • Kontakt
 • Podpora: +420 216 216 200
 • Po–Pá: 9:00–17:00

 • Copyright © 2024 Systemart s.r.o.
 • Česká republika
 • Sledujte nás

 • Twitter Linked In Facebook

Tato webová stránka používá cookies

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby. Chcete přijmout soubory cookies?

Podrobné nastaveníSkrýt podrobné nastavení


Vaše nastavení souborů cookie

Nutné
Nutné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies.

Statistické
Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky. Anonymně sbírají a sdělují informace.

Marketingové
Marketingové cookies jsou používány pro sledování návštěvníků na webových stránkách. Záměrem je zobrazit reklamu, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivého uživatele a tímto hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Potvrdit moje volby