Dokážeme se přizpůsobit vašim potřebám

Aplikace zahrnuje několik agend, které spolehlivě poslouží k evidenci a vyhodnocení vámi zadávaných údajů. Sami si můžete zvolit, jaké agendy chcete využívat a ostatní si snadno vypnete. Možnost vlastního nastavení systému vyhoví i náročným uživatelům.

Docházka

S naším docházkovým systémem mohou pracovníci snadno zaznamenat příchody, odchody, absence i přestávky v práci. Díky tomu budete mít k dispozici dokonalý přehled o jejich přítomnosti na pracovišti a věrohodné podklady pro mzdy a odměňování. Více zde

Rozpis práce

Pomocí rozpisu práce mohou jednotliví pracovníci rozepisovat čas strávený v práci na jednotlivé zakázky a jejich části. Spolu se zakázkami mohou zaznamenávat i další vámi požadované údaje, které potřebujete a chcete sledovat. Díky možnosti nastavení systému získáte dokonalý přehled o vykonávaných aktivitách a širokou škálu statistik a porovnání. Více zde

Kniha jízd

Díky integrované knize jízd je možné evidovat spolu s jízdními výkony vozidla také jízdy na jednotlivé zakázky a pomocí nastavených sazeb za vozidlo sledovat i příslušné náklady, popř. získat věrohodné podklady pro fakturaci. Zajímavým pomocníkem při vykazování jednotlivých jízd je možnost automatického vygenerování knihy jízd přímo z docházky, a to díky evidenci navštívených lokalit. Více zde

Evidence výdajů

Tato agenda nabízí možnost evidovat na zakázkách, či jejich členění jakékoli výdaje které svým charakterem nespadají do Rozpisu práce nebo Knihy jízd. Výdaje lze podle potřeby evidovat s větším či menším množstvím podrobností a mít tak přehled uzpůsobený vlastním představám.

Zakázky

Veškerou vykázanou práci pracovníků a cesty vozidel lze evidovat na jednotlivé zakázky, popř. jejich členění. V případě potřeby je možné evidovat i jakékoli další výdaje a získat tak ucelený přehled o ziskovosti zakázek. Více zde

Fakturace

Agenda je určena především pro snadné a rychlé vytváření podkladů pro fakturaci vykázané práce. Budete mít stálý přehled o tom, co již bylo fakturováno a co ještě chybí vyfakturovat. Více zde© Systemart s.r.o.