Zakázky

Veškerou vykázanou práci pracovníků a cesty vozidel lze evidovat na jednotlivé zakázky, popř. jejich členění. V případě potřeby je možné evidovat i jakékoli další výdaje a získat tak ucelený přehled o ziskovosti zakázek.

Vyhodnocení zakázek

Pomocí nabízených sestav a grafů získáte dokonalý přehled o nákladech a výnosech jednotlivých zakázek včetně jejich časového vývoje. Exporty dat do formátu excel a pdf jsou samozřejmostí. Pro pokročilé podporujeme ve formátu excel i práci s kontingenčními tabulkami včetně mnoha grafů.

Možnosti nastavení a sledování

Ve webové části aplikace můžete povolit jednotlivým pracovníků práva na vybrané zakázky. Tyto zakázky se jim pak budou nabízet k vyplnění na jimi používaných zařízeních. Každý pracovník má tedy k dispozici jen zakázky, na kterých mu umožníte vykazovat práci.

Adresář kontaktů

Součástí této agendy je také adresář kontaktů, který lze využít při vytváření podkladů pro fakturaci nebo přímo pro fakturaci. Zakázky tak můžete evidovat a vyhodnocovat i z pohledu jednotlivých kontaktů.
  • Kontakt
  • Podpora: +420 216 216 216
  • Po–Pá: 9:00–17:00

  • Copyright © 2017 Systemart s.r.o.
  • Česká republika
  • Sledujte nás