Kniha jízd

Díky integrované knize jízd je možné evidovat spolu s jízdními výkony vozidla také jízdy na jednotlivé zakázky a pomocí nastavených sazeb za vozidlo sledovat i příslušné náklady, popř. získat věrohodné podklady pro fakturaci. Zajímavým pomocníkem při vykazování jednotlivých jízd je možnost automatického vygenerování knihy jízd přímo z docházky, a to díky evidenci navštívených lokalit.

Automatické generování

Pomocí důmyslného propojení s agendou Docházka lze knihu jízd generovat automaticky z docházky, a to díky evidenci navštívených lokalit (pouze v aplikaci pro PC).

Jízdy na zakázkách

Díky možnosti evidovat jízdy na jednotlivé zakázky, budete mít dokonalý přehled o nákladech a jejich struktuře. Pomocí nastavení sazeb snadno zjistíte, kolik Vás zakázka stála z pohledu nákladů na jednotlivá vozidla.

Možnosti nastavení a sledování

K jednotlivým vozidlům lze v systému přiřadit pracovníky (řidiče), kteří jsou oprávněni vozidlo užívat a jednotlivé jízdy vykazovat. Dále si můžete nastavit nákladové i fakturační sazby za ujeté kilometry nebo za strávený čas vozidla.

Přehledy, vyhodnocení, statistiky

Pomocí přehledných tabulek a grafů získáte rychlý přehled o využití vozidla a o jeho efektivitě. Exporty dat do formátu excel a pdf jsou samozřejmostí. Pro pokročilé podporujeme ve formátu excel i práci s kontingenčními tabulkami včetně mnoha grafů.
  • Kontakt
  • Podpora: +420 216 216 216
  • Po–Pá: 9:00–17:00

  • Copyright © 2017 Systemart s.r.o.
  • Česká republika
  • Sledujte nás